Nazwy handlowe leków.

Asia przesłała pytanie czy na egzaminie teoretycznym może pojawić się pytanie o skład leku,  w  którego treści podana jest tylko nazwa handlowa?  Pytania, które w treści maiły nazwy międzynarodowe  już się pojawiły, więc jest duże prawdopodobieństwo, że może się znów...