Recepta wymogi formalne #1

To pierwszy film z nowej serii. Tematycznie związany z przedmiotem świadczenia farmaceutyczne. Będę się starała powoli odkrywać tajemnicze symbole na recepcie. Czytanie rozporządzenia ministra w sprawie recept na początkowym etapie nauki może zniechęcić, ale z czasem...