1. Ile trwa staż?

Według rozporządzenia ministra  z 17.07.2002 R. W Sprawie Odbywania Przez Technika Farmaceutycznego Praktyki w Aptece czyli stażu,  staż trwa 24 miesiące.

 1. Jaka jest różnica między stażem, a praktyką

To może się mylić. Każdy traktuje praktykę jako pracę w aptece w trakcie trwania szkoły. Najczęściej trwa miesiąc. Natomiast w rozporządzeniu Ministra dwuletni staż także nazwano praktyką. Za każdym razem należy się upewnić, o czym jest mowa. Ja będę używała potocznej nazwy staż.

 1. Czy można odrobić staż w aptece szpitalnej?

Co mówi prawo ? sposób odbywania praktyki technika farmaceutycznego został opisany w rozporządzeniu MZ z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. Z jego zapisów, można wyciągnąć wniosek, że możliwe jest odbywanie praktyki w aptece innej niż ogólnodostępna, ale z zastrzeżeniem, że część zajęć praktycznych musi się odbyć w aptece ogólnodostępnej. Maksymalny czas praktyki tylko w aptece szpitalnej (w pełnym wymiarze godzin) nie powinien przekraczać 6 miesięcy, ponieważ nie uda się w pełni zrealizować punktu mówiącego o pracy przy ekspedycji preparatów leczniczych i wyrobów medycznych oraz innych przez okres 12-16 miesięcy. Podsumowując nie ma możliwości dokończenia stażu przez 13 miesięcy tylko w aptece szpitalnej, natomiast w sposób łączony już tak.”Możliwość odbywania stażu w aptece szpitalnej dopuszczono w RM z 17.07.2002 r. Jest  pewien warunek, ale niekonieczność, aby część zajęć odbyła się w aptekach otwartych, aby zrealizować program Chodzi o realizację art. 86 PF.

Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących:

1)wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach;

2)sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej “wydać natychmiast” – w ciągu 4 godzin;

3)sporządzenie leków aptecznych;

4)udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.

Nie jest to obowiązek. Warto zwrócić uwagę, że RM pochodzą sprzed 15 lat. Rynek pracy rządził się wtedy innymi prawami. Teraz trudno zrezygnować z pracy w aptece szpitalnej, aby zrealizować część stażu w aptece otwartej i na odwrót. Z drugiej strony, kto zdecyduje się na przyjęcie do apteki osoby bez umowy o pracę, po to aby zrealizowała część stażu. Jak sobie wyobraża

 1. Czy staż można odrobić w punkcie aptecznym?

Odpowiedź jest jedna. Nie. Staż musi być prowadzony w tylko w aptece. Spokojnie! Jest pewna furtka. Często właściciele punktów aptecznych są także właścicielami aptek. Wystarczy, że umowa będzie na aptekę i przeszkoda ominięta.

 1. Kto podpisuje zaświadczenie o ukończeniu stażu ?

Kierownik apteki. Natomiast kierownik może wyznaczyć opiekuna stażu, innego magistar farmacji. Proponuję,  aby zapytać się jak najszybciej kto będzie Twoim opiekunem. Z tego powodu są liczne problemy. Np. nie ma kto podpisać dziennika stażu, a między czasie zmienił się kierownik apteki. Pilnuj sowich interesów, nikt za Ciebie tego nie zrobi.

 1. Czy można odrabiać staż na umowę zlecenie.

Przepisy powstawały w czasach gdzie umowy zlecenia były naprawdę rzadkie. Obecnie jest inaczej. Niestety nadal obowiązuje stan prawny, że staż można odrabiać tylko w ramach umowy o pracę. Nie wiem czemu ma to służyć i czy jest to niezbędne. Uważam, że nie.

 1. Czy można odrabiać staż na pół etatu.

Można jak najbardziej, ale przedłuża to staż o kolejne 2 lata.

 1. Czy można skrócić staż np. pracować na 1,5 etatu.

Tu przepisy są jednoznaczne. Staż musi trwać 2 lata.

 1. Czy mogę wydawać leki podczas stażu.

Samodzielnie nie, ale rzeczywistość jest inna. Często stażyście po kilku miesiącach wykonywania prac pomocniczych zaczynają wydawać leki. Początkowo pod czujnym okiem, a później już całkowicie samodzielnie. Jeśli nie czujesz się na siłach – zamelduj przełożonym. Jeśli nalegają, lepiej się wycofać. Zazwyczaj trzeba przejść naturalną ścieżkę, aby zawędrować za pierwszy stół. Skrócenie tego czasu nie jest wskazane.

 1. Czy mogę wykonywać leki podczas stażu.

Możesz, ale zawsze pod opieką. Nie masz pewności, masz wątpliwości – pytaj się, uzgadniaj, planuj wykonanie leku po konsultacji z opiekunem.

 1. Czy mogę dyżurować podczas stażu.

Zdecydowanie nie.

 1. Czy zwolnienie lekarskie liczy się do stażu?

Jedyne 14 dni zwolnienia liczy się do stażu, resztę należy odpracować.

 1. Czy opiekunem staż może być technik farmaceutyczny?

To zadanie dla magistra farmacji

 1. Czy mogę pracować na swoim haśle.

Według przepisów osobą upoważnioną jest technik farmaceutyczny z dwuletnią praktyką czyi stażem. Leki wydawać może tylko osoba uprawniona. Decyzja kierownika lub opiekuna. Własne hasło związane jest z zgłoszeniem do NFZ i potwierdzeniem, że stażysta wydaje leki. Zazwyczaj apteki rozwiązują sprawę do swojemu. Może kiedyś się dowiesz  😉

 1. Czy do obowiązków stażysta powinno należeć sprzątnie?

Uważam, że sprzątanie jest obowiązkiem każdego, nie ma znaczenia stanowisko i tytuł przed nazwiskiem. Podczas sprzątanie niewiele można się nauczyć, więc staż spędzony na sprzątaniu w aptece niewiele wnosi do rozwoju zawodowego.

 1. Czy stażysta jest pomocą apteczną?

To inne stanowiska pracy i duża różnica w uprawnieniach. Osoba uprawniona czyli technik farmaceutyczny i magister mogą wydawać leki. Znam przypadki, że osoba przed egzaminem zawodowym przyjęła  się jako pomoc apteczna i tak zostało. Na szczęście różnie bywa.  Warto chociaż po otrzymaniu dyplomu ponegocjować zmianę stanowiska w umowie na technika farmaceutycznego, aby biegł staż. Po kilku miesiącach i tak opuszcza się komorę przyjęć, bo ktoś odejdzie lub pojawi się jakaś ciąża.

 1. Ile czasu musi minąć, aby mnie dopuszczono do ekspedycji.
 2. Czy można odrabiać staż za granicą?
 3. Szkołę ukończyłam 6 lata temu, czy mogę jeszcze odrabiać staż?

Tak. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych co do odrabiania stażu. Proszę nie wierzyć jakieś 5 lat. Nie wiem skąd to się wzięło, ale mówią o nim nauczyciele, sekretariaty i dyrektorzy szkół. Odpowiadałam na to pytanie już 1000 razy. 1001 raz brzmi tak samo. NIE MA  ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH NA ODBYWANIE STAŻU. Jako potwierdzenie podaję przykład kobiety z tytułem technika farmaceutycznego. 10 lat po zdaniu egzaminu pracowała w sklepie medycznym. Gdy sklep zlikwidowano odkurzyła dyplom i ruszyła do aptek. Już jest po stażu.

20. Jestem w trakcie odbywania stażu, (…) musiałam zmienić miejsce pracy na inną aptekę. Chciałabym spytać czy mój poprzedni opiekun musi wystawić jakieś zaświadczenie, że odbywałam tam cześć stażu? Jak to wygląda w obecnych przepisach?(pytanie od czytelniczki )

Bardzo dobre pytanie. Przepisy na ten temat milczą. Wszystko zależy od kolejnego opiekuna stażu. Jeśli będzie chciał potwierdzenia realizacji programu stażu, to pewnie zażyczy sobie jakiegoś cząstkowego zaświadczenia/ oświadczenia. Proponuję zapytać się przyszłego opiekuna. Inna sytuacja jest gdy traci się pracę i szuka się kolejnego stażu. Wtedy proponuję obowiązkowo poprosić o wystawienie podpisanego zaświadczenia/oświadczenia o np. takiej treści:

Oświadczam że tech, farm. ( imię i nazwisko) w dniach ( przedział czasowy ) odbywał praktykę – staż technika farmaceutycznego w aptece ( nazwa) podczas , którego realizował program zgodny z Rozporządzenia Ministra z 17.0.2002 R. W Sprawie Odbywania Przez Technika Farmaceutycznego Praktyki w Aptece. I oczywiście podpisać się.

Czasami odchodzi się w złych stosunkach. Jeśli przeczuwa się, że będzie jakiś opór materii, proponuję regularnie podsuwać opiekunowi dziennik stażu. Też jest potwierdzeniem realizacji programu stażu.

21. Jakie powinno być pierwsze pytanie stażysty, w pierwszym dniu pracy?

Kto będzie moim opiekunem stażu?

Dlaczego akurat to? Czasami bywa, że nie ma do kogo się zwrócić z pytaniem, nie wiadomo co robić, a na koniec nie ma kto podpisać dziennik stażu? Takie sprawy ustala się na początku.

22. Czy po przerwaniu stażu po 15 miesiącach będę musiała go rozpoczynać od początku? Czy jest jakiś czas, którego nie mogę przekroczyć, by kontynuować staż?

Przepisy mówią, że staż można przerwać nie dłużej niż na 3 miesiące. Chyba, że wystąpią okoliczności opisane w art. 3 Rozporządzenia Ministra  z 17.0.2002 R. W Sprawie Odbywania Przez Technika Farmaceutycznego Praktyki w Aptece.

Warto wspomnieć, że życie swoje, a prawo swoje. Punkt nie jest rygorystycznie przestrzegany.

23. Pytanie o dziennik stażu

Dzień dobry, mam do Pani pewne pytanie. Jestem w trakcie odbywania stażu w aptece pierwsze pół roku odbywałam w jednej aptece a teraz od roku jestem w kolejnej. Z tej pierwszej mam tylko podpisane zaświadczenie o odbyciu stażu i oczywiście świadectwo pracy. Moja opiekunka stwierdziła ze dziennik stażysty jest już nie potrzebny. W tej aptece w której jestem teraz mój opiekun powiedział ze lepiej żebym zrobiła ten dziennik. Choć nie muszę… i tu jest problem ponieważ a apteka nr 1 się zlikwidowała. I nie wiem ci teraz robić. Jestem strasznie zestresowana ze te pół roku nie będą się liczyły. ( pisownia oryginalna) 

To klasyczne pytanie i taka będzie moja odpowiedź. Niektórzy pomniejszają rolę dziennika stażu, chociaż zapisany jest w rozporządzeniu ministra. Po pierwsze dziennik jest potwierdzeniem realizacji programu stażu. Po drugie, w niektórych sytuacjach ratuje kilka miesięcy stażu, już wyjaśniam. Zdarza się, że stażysta odchodzi z apteki z powodu konfliktu. Opiekun lub kierownik odmawiają mu potwierdzenia realizacji stażu np. przez wydanie jakiegoś cząstkowego zaświadczenia. Prawo nic na ten temat nie mówi, ale  przyjęło się, że zaświadczenie się wydaje. Można temu łatwo zapobiec, podstawiając do podpisu co miesiąc/dwa dziennik stażu. Oczywiście nie wszyscy opiekunowie wymagają dziennika stażu, ale proponuję się zabezpieczyć, bo różnie w życiu bywa. Znajdziesz lepszą pracę, a wymówinie nie spodoba się Twojemu opiekunowi i resztę możesz sobie dopisać. gotowy dziennik stażu

23. Jaki dokument jest potwierdzeniem ukończenia dwuletniego stażu technika farmaceutycznego ?

Zaświadczenie o ukończeniu stażu. Wzór znajduje się w dzienniku ustaw. Zaświadczenie uzupełnia i podpisuje kierownik apteki. Należy go strzec jak oka w głowie, bo jest wymagane przy rekrutacji i sprawdzane podczas wizyt kontroli z inspekcji farmaceutycznej.

24.  Czy technika farmaceutyczny na stażu może zamawiać towar?

zgodnie z RM z 2002 o dwuletniej praktyce TF zwanej popularnie stażem,  staż służy pogłębianiu umiejętności fachowych. Zamawianie towaru jest jedną z nich. Jednak wszystko w gestii opiekuna i kierwoniak apteki, który organizuje pracę. 

25. Czy można gdzieś sprawdzić, czy kierownik rzeczywiście nas zgłosił jako stażystów do nadzoru?

Kierownik nie zgłasza technika do nadzoru, a tym bardziej do izby aptekarskiej, która zrzesza jedynie magistrów farmacji. Kierownik powinien zgłosić technika do NFZ przez platformę SZOI lub inną. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgłosić przed upływem stażu, jest taka możliwość. Jednak dopuszczenie do samodzielnej pracy odbywa się na odpowiedzialność opiekuna i kierownika. 

26. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie odbywania stażu w aptece ogólnodostępnej, ale bez receptury. Czy jest możliwość odbywania stażu zawodowego w aptece bez receptury, ale jednocześnie dogadanie się z inną apteką (tą samą siecią aptek) o to, żebym mógł przychodzić do tej apteki która posiada recepture ?

Jak najbardziej. Rozporządzenie Ministra z 2015 r. dotyczące dwuletniej praktyki TF przewiduje wspomniana przez Przez Panią sytuację.

27.  (…) kończy mi się staż i chciałabym wiedzieć co powinnam zrobić z umową. Poprosić o aneks do umowy? Umowa kończy mi się (…)Jak powinna wyglądać moja pensja za wrzesień? 

Proszę sprawdzić jakie stanowisko ma Pani wpisane w umowie. Jeśli TF stażysta to należy się Pani aneks do umowy. Po zakończeniu stażu otrzymujecie uprawnienia do samodzielnej pracy i należy się Pani także …podwyżka. Uposażenie jest uzależnione od rejonu Polski. Kształtuje się od 1800 do 3000 na rękę. Wszystko zależy od stawek w firmie/pracodawcy i negocjacji z właścicielem. Życzę najwyższych stawek. Pozdrawiam i życzę powodzenia. W razie pytań proszę o kontakt.

 

 

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz!

8 + 9 =