Pojawia się w muszli klozetowej w postaci niezmienionej. Niektórzy pacjenci są zaniepokojeni, zgłaszają fakt lekarzowi, albo tak jak w moim przypadku życzą sobie zamiany na potas w granulacie. Słusznie? Ze stratą dla terapii! 
W granulacie uwolnienie substancji z postaci leku jest łatwiejsze i krótsze, ale niestety nie zachowane jest przedłużone działanie leku, które w tym akurat przypadku jest wymagane. Niestrawiona tabletka to nie znaczy, że lek nie działał. W przypadku kalipozu jest zamierzone i związane z budową tabletki. 
Otoczką zewnętrzna oraz matryca ( szkielet ) wewnętrzny tabletki są nierozpuszczalne. Chlorek potasu jest umieszczony w substancji pomocniczej i zagnieżdżony w szkielecie. Wszytko w celu powolnego uwalniania leku i dzięki temu przedłuża się jego działanie. 
W przewodzie pokarmowym potas dyfunduje, czyli przenika do soków przewodu pokarmowego, następnie wchłania się do krwiobiegu. Natomiast matryca w stanie pierwotnym, nierozpuszczanym wydala się z kałem. Stąd częsty niepokój pacjentów Warto ich poinformować ich o tym.  Granulat nie gwarantuje przedłożonego działania. Warto przy wydawaniu uprzedzić o sekretach Kalipoz Prolongatum.