Są tacy, którzy lubią obydwie grupy. Ja wskażę za pięć dwunasta jaka jest różnica miedzy nimi. Opiaty to naturalne opioidy, czyli alkaloidy opium, które wpływają na receptory opioidowe. Morfina i kodeina są opiatami. Opioidy to wszystkie substancje działające na receptory opioidowe w OUN. ( receptorów jest wiele, nie warto się ich uczyć) Teraz bedzie trudne, ale weź ołówek i na rysuj dwa kołka, jedno w drugim.

To w środku podpisz opiat, a na zewnątrz opioid. I uwaga…każdy opiat jest opioidem, ale nie każdy opioid jest opiatem. Ufff…jak patrzysz na rysunek na pewno wiesz o co chodzi…

A teraz dla chętnych, wrzucam tabelkę z podziałem opidów na agonistów i antagonistów. Z istotnych spraw naokson jest antagonistą receptorów opioidowych i służy do leczenia  zatruć min. morfiną, a metadon używany jest do leczenia uzależnień od morfiny. Z tabelki istotne sa jeszcze dwa związki loperamid i dekstrometorfan, sprawdźcie gdzie znalazły zastosowanie.

Niech moc bedzie z wami!