Różnice między ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym są zasadnicze . Ośrodkowy składa się mózgowia i rdzenia kręgowego, a obwodowy z nerwów czaszkowych i rdzeniowych. W skład mózgowia (ośrodkowy) wchodzą mózg, móżdżek oraz rdzeń przedłużony, a nerwy czaszkowe (obwodowy) dzielą się na nerwy: czuciowe, ruchowe i mieszane.

 Autonomiczny: odpowiada za koordynację wewnętrzną, a somatyczny koordynacja zewnętrzną. Autonomiczny: kieruje reakcjami niezależnymi od naszej woli, a somatyczny kieruje reakcjami zależnymi od naszej woli. Resztę omawiam w filmie. Zapraszam na kolejne odcienki.

 

Jak się tego uczyć? 

Proponuję przedstawioną w filmie tabelkę, oglądanie kolejnych odcinków i nanoszenie informacji do tabeli. Dlatego proponuję, aby tabela była większa, dzięki temu jedno spojrzenie na kartę wystarczy, aby przypomnieć sobie to co najważniejsze w AUN.

Przykładowe pytanie (odp. szukaj na dole strony) 

Przeciwwskazaniem do stosowania ß2-lityków jest

  1. nadciśnienie tętnicze.
  2. choroba wieńcowa.
  3. astma oskrzelowa.
  4. atak migreny.

Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, zapraszam wkrótce ….wszystko stanie się jasne.

Jeśli masz uwagi lub propozycje, podziel się nimi ! Synergia pomaga się uczyć. Skorzystają inni, a przede wszystkim TY..  Pisz pod postem ( możesz anonimowo) albo skorzystaj z formularza kontaktowego.

 

 

 

 

 

Co ja będę pisała, nakręCę kolejny odcinek  i wszystko stanie się jasne.