Tak jak mówię w filmie. To prezent od IV semestru TF w Bełchatowie. Ćwiczenie, które zrobiliśmy podczas zajęć. Zestawione wszystkie liczby, które charakteryzują związki. Sa to metody badań analizy jakościowej i ilościowej. Wszystko w jasno zestawione. Tabelka posłuży wam do nauki umiejętności zawiązanej z dobieraniem metod badań zgodnie z zapisami farmakopealnymi.

Jest to wiedza, która w pracy w aptece może przydać się najmniej, ale przygotowując się do egzaminu… proponuję zapoznać się z …LICZBAMI stosowanymi w analitycznej

Tutaj pobierz gotowy plik 

Przykładowe pytanie egzaminacyjne

Zawartość grup -OH w związkach charakteryzuje liczba

  1. wodna
  2. zmydlenia
  3. hydroksylowa
  4. miedziowa

Trudne nie było, w szkołach chemia jest traktowana po macoszemu, ale mam nadzieje, że odpowiedź C przyszła bez trudu. I moim zdaniem takie sa zadania z analizy na egzaminie.

Jeśli masz uwagi lub propozycje, podziel się nimi ! Synergia pomaga się uczyć. Skorzystają inni, a przede wszystkim TY..  Pisz pod postem ( możesz anonimowo) albo skorzystaj z formularza kontaktowego.