Podziękowania dla Pań Mirelli i Małgorzaty za przesłanie testów i odpowiedzi.