egzGrupa, która zdaje egzamin w styczniu pisała swój drugi próbny test. Wyniki  były zadowalające. Podoba mi się test, chociaż nie wszystkie pytania są szczęśliwe, ale ogólnie jestem z niego zadowolona. Z uporem maniaka będę prosić o mądre wykorzystanie pomocy naukowej. Najpierw w zaciszu domowym policzcie swoje prawidłowe odpowiedzi.

Później skonfrontujcie z załączonymi odpowiedziami, a na koniec po kolei uczcie się odpowiadając przy każdym zadaniu na pytanie ” Co muszę wiedzieć, umieć, potrafić, aby odpowiadać na tego typu pytania ?” Można pogłębić naukę przez analizę odpowiedzi nieprawidłowych. Np. ja w pytaniu 35

  1. Inhibitory pompy protonowej wpływają na
    1. ATP-azę
    2. Acetylocholinoestrazę,
    3. Konwertazę angiotensynową,
    4. Monoaminooksydazę.

Prawidłowa odpowiedź to A, ale poszperajcie gdzie wykorzystywane są pozostałe inhibitory. Podany sposób przynosi bardzo dobre efekty nauki.

Życzę miłych wrażeń. Jeśli potrzeba wyjaśnień, zostawiajcie informacje pod postem, chętnie odpowiem. Zaznaczam, że jest to mój  autorski test, nie był recenzowany, więc niektóre pytania mogą się wam nie podobać. Zapraszam do komentowania i kontaktu  

Tutaj znajdziesz test 

Tutaj znajdziesz odpowiedzi 

Objaśnienie pytań.

Zadanie 3. Rozpuszczalność mocznika ( Urea) wynosi 1:1,5. Tzn. na każdy gram potrzebuje 1,5 rozpuszczalnika.  Aby wprowadzić go do postaci leków ( maści) należy uprzednio rozpuścić, w tym przypadku r-e kwasu bornego.

1 g – rozpuszcza się  w 1,5 g rozpuszczalnika, to 6 gram potrzebuje 9 g. 😉 najmniej potrzeba 9 gram kwasu, ale może być więcej…


 Zadanie 34. 1 gram kwasu salicylowego potrzebuje, aż 500 gram wody ( 1:500) do rozpuszczenia. W podanej recepcie mamy tylko 92,18 g ( 100 g – 5 g[ gliceryna]- 2,82 g [ kwas borny z r-r] = 92,18] wody.

1 gram k.s.  potrzebuje 500 g wody do rozpuszczenia, to w 92,18 g wody ( tyle mamy do dyspozycji)  rozpuści się około 0,18 kwasu  salicylowego. bęc


Zadanie 16. Błąd Sól glauberska to oczywiście siarczan sodu, natomiast siarczan magnezu to oczywiście sól gorzka dziękuję p. Joannie za uwagę.