Film promocyjny amerykańskiej szkoły kształcącej w kierunku technik farmaceutyczny. Niestety trochę różni się od polskiej.