Kiedy możesz odmówić wydania leku na receptę?

Jest kilka sytuacji, w których możliwe jest odmowa wydania leku. Opisane są w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Kiedy podważamy autentyczność recepty oraz wiek osoby realizującej receptę jest uzasadnione, ale bywają sytuacje, które wzbudzają wątpliwości. Warto przed egzaminem bliżej zapoznać się z okolicznościami, kiedy realizującemu receptę można powiedzieć NIE! Niżej wklejam cały cały artykuł rozporządzenia oraz przykładowe pytanie.


§ 5. 1.4) Odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
2) konieczne jest dokonanie zmian, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz określonych w odrębnych przepisach, przy braku
możliwości porozumienia się z osobą, która jest uprawniona do wystawiania recept;
3) od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni − w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na
podstawie etykiety aptecznej;
4) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13 roku życia;
5) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.
2.5) Produkt leczniczy z grupy ATC G03A − hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, posiadający
kategorię dostępności „OTC”, wydaje się osobie, która ukończyła 15. rok życia.


I przykładowe pytanie, odpowiedź zostawcie w komentarzach pod postem na stronie. 

 

 Zgodnie z obowiązującym prawem technik farmaceutyczny może odmówić wydania leku jeśli
a. lekarz wpisał nieprawidłowy PESEL pacjenta.
b. recepta traci ważność w dniu realizacji.  
c. osoba realizująca jest pod wpływem alkoholu.
d. osoba realizująca jest poniżej 13 roku życia.

# 37 Zmora czyli autonomiczny układ nerwowy cz. 1

Różnice między ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym są zasadnicze . Ośrodkowy składa się mózgowia i rdzenia kręgowego, a obwodowy z nerwów czaszkowych i rdzeniowych. W skład mózgowia (ośrodkowy) wchodzą mózg, móżdżek oraz rdzeń przedłużony, a nerwy czaszkowe (obwodowy) dzielą się na nerwy: czuciowe, ruchowe i mieszane.

(więcej…)

#26 Uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych

Tym razem film dla Angeliki. zapytała o uprawnienia zawodowe technika farmaceutycznego. Może wydać się skomplikowane, ale proponuję obejrzeć odcinek i skorzystać z tabelki. Tym razem skupiłam na tym czego przepisy nie pozwalają robić. W następnym odcinku będzie o tym co w ramach uprawnień technik jednak może wykonywać. Poniżej także przylądowe pytanie.

 

(więcej…)

#25 zadanie 5/2016 omówienie pracy Oli

Ogłoszony konkurs na rozwiązanie zadania 5/2015  przyszło kilkanaście prac, jako pierwsza przysłała Ola i jej pracę przedstawię w filmie. Wielką bolączką są jednak wnioski z porównania dawek. Zazwyczaj lakoniczne i nieprecyzyjne. Wynika to zapewne z tego, że bardzo skupiacie się na obliczeniach, a opisy traktujecie po macoszemu.

(więcej…)