#25 zadanie 5/2016 omówienie pracy Oli

Ogłoszony konkurs na rozwiązanie zadania 5/2015  przyszło kilkanaście prac, jako pierwsza przysłała Ola i jej pracę przedstawię w filmie. Wielką bolączką są jednak wnioski z porównania dawek. Zazwyczaj lakoniczne i nieprecyzyjne. Wynika to zapewne z tego, że bardzo skupiacie się na obliczeniach, a opisy traktujecie po macoszemu.

(więcej…)

Recepta wymogi formalne #1

tvTo pierwszy film z nowej serii. Tematycznie związany z przedmiotem świadczenia farmaceutyczne. Będę się starała powoli odkrywać tajemnicze symbole na recepcie. Czytanie rozporządzenia ministra w sprawie recept na początkowym etapie nauki może zniechęcić, ale z czasem nawet to staje się zrozumiałe. Z interpretacją bywa różnie.

(więcej…)