Spotkanie w w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jutro wraz z IGWPAiA uczestniczę w spotkaniu z ministrem Gowinem. Będziemy rozmawiać o możliwościach dalszego kształcenia Techników Farmaceutycznych. W grę wchodzi licencjat lub inne rozwiązanie.

Jakie są wasze oczekiwania? Czy mogę prosić o sugestie, uwagi lub propozycje?

Na spotkaniu wystąpię w roli nauczyciela zawodu i aptekarki, która ma okazję ocenić wiedzę i umiejętności absolwentów bezpośrednio w pracy. Proszę o informacje pod postem lub kontakt przez formularz. Dziękuję za każdy głos.

Konferencja dla techników farm. czyli przemycanie treści

avatarNatknęłam się w sieci na konferencje dla techników farmaceutycznych pt. TECHNIK FARMACEUTYCZNY – ROLA I ZADANIA. Zdziwiło mnie, że w sytuacji kiedy środowisko farmaceutyczne wiesza psy na technikach, nagle ktoś pomyślał o wzmacnianiu ich roli i nadawaniu zadań. Niestety przeliczyłam się, treść konferencji dalece odbiega od tematu. (więcej…)