Regulamin sklepu techfarm.pl.pl oraz informacje na temat polityki cookies i polityki ochrony prywatności:

 

Serwis korzysta z plików cookies m.in. w celach identyfikacyjnych, reklamowych, marketingowych, statystycznych oraz w celu dostosowywania do indywidualnych potrzeb jego użytkowników. Pliki Cookie mogą być stosowane również przez współpracujących z nami kontrahentów. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w wykorzystywanym przez Ciebie programie (przeglądarce internetowej) lub konfiguracji usługi.

Korzystanie z Serwisu techfarm.pl.pl bez zmiany warunków przechowywania lub dostępu do cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia.

Zagadnienia ogólne

techfarm.pl.pl przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Serwisu zawiera informacje dotyczące zbierania danych osobowych użytkowników Serwisu, sposobu ich przetwarzania, jak również możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez techfarm.pl.pl oraz zasady wykorzystywania przez techfarm.pl.pl plików typu cookie.

Korzystając z Serwisu, w szczególności zakładając konto w Serwisie i wyrażając stosowne zgody, użytkownik Serwisu akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i cookie. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności i Cookie a udzielonymi przez użytkownika Serwisu w trakcie rejestracji w Serwisie zgodami, niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Cookies, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez techfarm.pl.pl będą udzielone przez użytkowników w trakcie rejestracji zgody.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW

 

techfarm.pl.pl zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych w ich ramach usług wymaga przekazania Twoich danych osobowych. Niektóre dane osobowe są wymagane w celu rejestracji w Serwisie. Wymagane przy rejestracji w Serwisie dane to między innymi: adres e-mail. Niektóre dane osobowe są wymagane przy dokonywaniu zakupu produktów w ramach Serwisu (np. adres dostawy, imię i nazwisko, numer telefonu). Niektóre Twoje dane mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty w Serwisie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Cookie). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików Cookie znajdziesz w części „PLIKI COOKIE”, poniżej.

Niektóre podane przez Ciebie dane osobowe mogą być wymagane w trakcie kontaktu z działem obsługi Serwisu np. podczas składanych reklamacji.

Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są:

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;

– w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;

– w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

– w przypadku wyrażenia przez Ciebie stosownej zgody podane przez Ciebie dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez techfarm.pl.pl lub podmioty działające na jego zlecenie, dla celów marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania na podany przez Ciebie adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z póź. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przesyłanie newsletterów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Serwisie.

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych uprawnień skontaktuj się z techfarm.pl.pl (adres e-mail: biuro@techfarm.pl.pl telefon: 510906629). Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@techfarm.pl modyfikację ustawień Twojego konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

Środki ochrony danych osobowych

 

techfarm.pl.pl dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych użytkowników Serwisów, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. techfarm.pl.pl prowadząc Serwis stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez techfarm.pl.pl danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Sposoby zabezpieczenia danych osobowych zostały szczegółowo opisane w polityce bezpieczeństwa danych osobowych techfarm.pl.pl.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z techfarm.pl.pl (adres e-mail: katarzynakdega@gmail.com ).

Pliki cookie

 

techfarm.pl.pl stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisu korzysta z technologii plików tzw. „cookies”.

Pliki typu cookie są niewielkimi informacyjnymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer techfarm.pl.pl z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. „urządzeń końcowych” (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, np. laptopów, tabletów, telefonów). Każdy plik cookie jest unikatowy dla Twojej przeglądarki, zawiera on informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki “cookies” nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika.

Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera, którego wykorzystujesz do odwiedzania naszych Serwisu, możesz wykasować lub zablokować pliki „cookies”. Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.

techfarm.pl.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twoje urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Twojego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego Urządzenia.

Cele zbierania plików cookie

 

Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

Oprócz własnych plików cookies w Serwisie, zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki cookie należące do techfarm.pl.pl są wykorzystywane w następujących celach:

– reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów),

– statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości),

– przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących np. kolor layoutu;

identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów;

– zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisu;

– zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisu dla odbiorcy.

Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

– zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów;

wyświetlanie reklam behawioralnych – dostosowanych do zainteresowań użytkowników;

– tworzenie profili behawioralnych użytkowników, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców;

– obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Factechfarm.pl Connect.

JAK WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE

To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Wszystkich zmian możesz dokonać samodzielnie w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie modyfikacji zasad wykorzystywania plików Cookie w Twoje przeglądarce znajdziesz w dziale pomocy Twojej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby blokowania korzystania z plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

– W wyszukiwarce Internet Explorer należy wybrać w następującej kolejności: „Narzędzia”, „Opcje internetowe” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies” Więcej informacji – Internet Explorer

– W wyszukiwarce Google Chrome należy wybrać „spanner icon”, „settings”, „under the bonnet”, „content settings”, a następnie “Block sites from setting any data” Więcej informacji – Chrome

– W wyszukiwarce Firefox należy wybrać “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i wybrać opcję nie śledź lub podobną. Więcej informacji – Firefox

– W wyszukiwarce Safari należy wybrać „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję. Więcej informacji – Safari

– W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.

techfarm.pl.pl korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Sklep oraz do oceny możliwości technicznych Serwisu. Dane powyższe są również używane, aby ustalić, ile osób odwiedza Sklep.

Postanowienia końcowe

techfarm.pl.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej polityki prywatności. O zmianach zasad polityki prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.

W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z techfarm.pl.pl – adres e-mail: biuro@techfarm.pl.pl telefon: 510 906 629

Warunki i zasady sprzedaży plików elektronicznych (techfarm.pl) z dostępem do materiałów

Sklep internetowy TECHFARM.PL działający pod adresem http://www.techfarm.pl.

Definicje:

TECHFARM.PL-I – plik  w wersji elektronicznej PDF  z dostępem do strony internetowej z materiałami

 • 1. Składanie zamówienia.

 

Klient może zamówić produkty oferowane w techfarm.pl przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.techfarm.pl

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

– zarejestrować się i zalogować w sklepie techfarm.pl

– wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,

– wyprać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,

– dokonać płatności.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie techfarm.pl Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu w wybranym formacie.

Przy każdym pliku  znajduje się informacja opisująca licencje braku możliwości drukowania i kopiowania.

 

 • 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z plikówelektronicznych zakuponych w techfarm.pl.pl.

 

UWAGA! Przed zakupem pliki pdf elektronicznej w sklepie techfarm.pl Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik pliki pdf, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Firma techfarm.pl.pl nie gwarantuje, że zakupiona w  techfarm.pl.pl  plik otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi plików elektronicznych.

UWAGA! Przed zakupem pliki pdf  w sklepie techfarm.pl Klient powinien sprawdzić, czy sposób przygotowania pliki pdf, odpowiada jego wymaganiom. Klient ma możliwość sprawdzenia jakości przygotowania pliki pdf, poprzez pobranie jej fragmentu, dostępnego na stronie opisu danej pliki pdf.

Przed zakupem pliki pdf, Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest:

– możliwość lub brak możliwości drukowania,

– możliwość lub brak możliwości kopiowania tekstu.

Warunki licencji umieszczone są w opisie pliki pdf na stronach techfarm.pl.pl.

 • 3. Metody płatności.

 

Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy przelewy 24

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

– przelewem online (Przelewy24)

– poprzez system PayPal

– przelewem tradycyjnym (opcja “Wydrukuj i zapłać”. UWAGA: realizacja zamówienia opłaconego tą metodą trwa kilkanaście godzin dnia roboczego od momentu dokonania przelewu.).

techfarm.pl.pl potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta w czasie rejestacji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Dostarczenie produktów odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.

 • 4. Warunki realizacji zamówienia.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez techfarm.pl.pl potwierdzenia z firmy przelewy24 informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, techfarm.pl.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestacji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, techfarm.pl.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestacji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, techfarm.pl.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

 • 5. Ceny i formaty zakupionych plików

 

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego techfarm.pl.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 23%.

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie”Koszyk”.

 • 6. Faktury VAT

 

techfarm.pl.pl wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty po zaznaczeniu opcji “Chcę wystawienia faktury VAT” na stronie “Koszyk” oraz wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.

Uwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

 • 7. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

 

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

 • 8. Korzystanie z zakupionych na techfarm.pl.pl produktów przez Klienta

 

Zakupione i opłacone produkty będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na techfarm.pl. otrymuje plik pdf do pobrania, w którym podane są linki do zakupionych materiałow

W celu pobrania zakupionego produktu, należy kliknąć na przycisk z oznaczeniem formatu PDF znajdujący przy produkcie.

 • 9. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

 

Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym techfarm.pl.pl. techfarm.pl.pl nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.

Wszystkie produkty oferowane przez techfarm.pl  są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w techfarm.pl  lub udostępnionych bezpłatnie przez techfarm.pl , tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w techfarm.pl.pl innym osobom.

Klient nie może i nie jest uprawniony do:

– rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w techfarm.pl.pl w całości lub we fragmencie,

– komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w techfarm.pl

– modyfikowania produktów zakupionych w techfarm.pl.pl.

Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w techfarm.pl.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w techfarm.pl.pl niezgodnie z prawem, techfarm.pl.pl może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

techfarm.pl.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od techfarm.pl.pl.

 

 

Kopia techfarm.pl zakupiona w techfarm.pl.pl przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handloweji.

 • 11. Reklamacje.

 

Klient może zgłosić reklamacje na adres: katarzynakdega@gmail.com  w przypadku, gdy:

– zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez techfarm.pl potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

techfarm.pl.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez techfarm.pl będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

 

 • 12. Darmowy zbiór plików.

 

Darmowy zbiór plików znajdujący się na podstronie “DARMOWE”, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i może się zmieniać.

 • 13. Dane osobowe.

 

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez techfarm.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.

 

 

SYSTEM RABATÓW KUMULACYJNYCH KSIĘGARNI TECHFARM.PL.PL

Rabaty udzielane są wyłącznie zarejestrowanym klientom księgarni techfarm.pl.pl.

Aby Klient mógł skorzystać z rabatów, robiąc zakupy w techfarm.pl musi się każdorazowo zalogować na to samo konto użytkownika. Informacje o rabatach pojawiają się przy produktach.

SYSTEM NALICZA RABATY AUTOMATYCZNIE!

RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z PROMOCJAMI.

 

%d bloggers like this: