Kiedy możesz odmówić wydania leku na receptę?

Jest kilka sytuacji, w których możliwe jest odmowa wydania leku. Opisane są w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Kiedy podważamy autentyczność recepty oraz wiek osoby realizującej receptę jest uzasadnione, ale bywają sytuacje, które wzbudzają wątpliwości. Warto przed egzaminem bliżej zapoznać się z okolicznościami, kiedy realizującemu receptę można powiedzieć NIE! Niżej wklejam cały cały artykuł rozporządzenia oraz przykładowe pytanie.


§ 5. 1.4) Odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
2) konieczne jest dokonanie zmian, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz określonych w odrębnych przepisach, przy braku
możliwości porozumienia się z osobą, która jest uprawniona do wystawiania recept;
3) od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni − w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na
podstawie etykiety aptecznej;
4) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13 roku życia;
5) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.
2.5) Produkt leczniczy z grupy ATC G03A − hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, posiadający
kategorię dostępności „OTC”, wydaje się osobie, która ukończyła 15. rok życia.


I przykładowe pytanie, odpowiedź zostawcie w komentarzach pod postem na stronie. 

 

 Zgodnie z obowiązującym prawem technik farmaceutyczny może odmówić wydania leku jeśli
a. lekarz wpisał nieprawidłowy PESEL pacjenta.
b. recepta traci ważność w dniu realizacji.  
c. osoba realizująca jest pod wpływem alkoholu.
d. osoba realizująca jest poniżej 13 roku życia.

#41 Kilo maści proszę!

Kilka tygodni temu Kasia zadała pytanie, o ilości półstałych postaci leków do stosowania zewnętrznego dokładnie na skórę, które lekarz może wypisać na jednej recepcie. Jest to przepis stosunkowo nowy i już kilka razy lekarze upewniali się, czy nic się nie zmieniło ponieważ pacjenty wrócił z prośbą o podział maści na mniejsze porcje, bo apteka nie chciała zrealizować recepty.

(więcej…)

Nazwy handlowe leków.

Asia przesłała pytanie czy na egzaminie teoretycznym może pojawić się pytanie o skład leku,  w  którego treści podana jest tylko nazwa handlowa? 

Pytania, które w treści maiły nazwy międzynarodowe  już się pojawiły, więc jest duże prawdopodobieństwo, że może się znów trafić. Prawda jest też taka, że ucząc się nazw zwykle stosowanych ( międzynarodowych)  leków  powinniście znać 2-3 nazwy preparatów gotowych. Oczywiście tylko te podstawowe. Pewnie, że to jest niemożliwe opanowanie takiej ilości obcych nazw, ale po to są praktyki i świadczenia farmaceutyczne, aby oswoić się z nazwami najczęściej pisanych preparatów. Wiem, że na to potrzeba więcej czasu, ale…

Układając pytania stosuję najczęściej zasadę, że pokazuję zdjęcie leku i daje jakieś polecenie. Trzeba odczytać nazwę międzynarodową z fotografii i dopasować do odpowiedzi.

Jeśli sobie przypominam, to pytano o Zyretc, Duomox i …więcej nie pamiętam.

Jeśli masz uwagi lub propozycje, podziel się nimi ! Synergia pomaga się uczyć. Skorzystają inni, a przede wszystkim TY..  Pisz pod postem ( możesz anonimowo) albo skorzystaj z formularza kontaktowego.

#26 Uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych

Tym razem film dla Angeliki. zapytała o uprawnienia zawodowe technika farmaceutycznego. Może wydać się skomplikowane, ale proponuję obejrzeć odcinek i skorzystać z tabelki. Tym razem skupiłam na tym czego przepisy nie pozwalają robić. W następnym odcinku będzie o tym co w ramach uprawnień technik jednak może wykonywać. Poniżej także przylądowe pytanie.

 

(więcej…)