Niby prosta  i oczywista sprawa, ale gdy zadałam pytanie o odpłatność rozgorzała spora dyskusja. Postanowiłam nagrać odcinek, aby przedstawić zasady realizacji recept z kodem uprawnień “S” . Odpowiadam na 4 ważne pytanie czyli

  • kto,
  • komu,
  • jak,
  • i co?

czyli kto może wystawić receptę z uprawnieniem “S”, komu należą się bezpłatne leki, jakie leki i jakie warunki formalne musi spełnić recepta,ay można wydać bezpłatnie leki seniorowi.

Zadanie

Czekam na Twoje zgłoszenie !

Masz pytanie?  Propozycję?  Znalazłeś błąd?

Pamiętaj o komentarzu!

%d bloggers like this: